(CafeF) - Bà Trần Thị Quý vợ Phó TGĐ Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí tiếp tục bán 40.000 CP sau khi đã bán xong 70.000 Cp công ty này.