Từng là "đại gia" ngành dầu khí với lợi nhuận hàng năm luôn vượt mức 1.000 tỷ đồng từ năm 2011. Nhưng, ước tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận PVD mới chỉ đạt 86 tỷ đồng.

PVD: Lai quy III chua toi 10 ty dong, giam hon 98% - Anh 1

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilings, mã PVD-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Trong quý III/2016, PVD thu về 1.189,3 tỷ đồng, giảm 67,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III sụt giảm 98,2%, đạt 9,9 tỷ đồng, chỉ tương đương phần lẻ của lợi nhuận quý III/2015. Từ năm 2011 tới nay, "đại gia" ngành dầu khí này hàng năm báo lãi chưa bao giờ thấp hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ước tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận đạt 86 tỷ đồng.

PVDrilings đề ra hai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với kịch bản giá dầu trên và dưới 60 USD/thùng. Với kịch bản giá dầu vượt 60 USD/thùng, lợi nhuận kế hoạch mà PVD đặt ra là 500 tỷ đồng. Trong khi nếu giá dầu thấp hơn, Tổng công ty này chỉ đặt mục tiêu 100 tỷ đồng. Với kịch bản trong trường hợp "xấu" này, PVD hiện đã hoàn t hành 86% kế hoạch đề ra sau 3/4 năm.

PVD: Lai quy III chua toi 10 ty dong, giam hon 98% - Anh 2

Đơn vị: USD

Giải trình về kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, PVD cho biết hiệu suất sử dụng giàn chỉ đạt 62%; đơn giá cho thuê giàn giảm mạnh từ 55%-60%. PVD không có giàn khoan thuê hoạt động trong quý III/2016, trong khi cùng kỳ cho thuê 3,5 giàn của cùng kỳ. Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan cũng giảm từ 40-60%. Chi phí lãi vay giảm, chủ yếu nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá.

PVD công bố BCTC hợp nhất theo đơn vị USD. Tổng tài sản của PVDrilings đạt 1,05 tỷ USD.

> BCTC Hợp nhất quý III - PVD