Hiện PVcomBank đang sở hữu 6,13 triệu cổ phiếu PSI tương ứng tỷ lệ 10,26% Chứng khoán Dầu khí.

PVcomBank dang ky mua 4,1 trieu co phieu PSI cua Chung khoan Dau khi - Anh 1

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa đăng ký mua vào 4,1 triệu cổ phiếu PSI của CTCP Chứng khoán Dầu khí. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/11 đến 8/12/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện PVcomBank đang sở hữu 6,13 triệu cổ phiếu PSI tương ứng tỷ lệ 10,26%.

Trước đó, Chứng khoán Dầu khí đã tổ chức họp ĐHCĐ bất thường bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ( PVcombank ) nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50%. Việc tăng tỷ lệ góp vốn được thực hiện bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Tài sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê.

Trước đó, từ 26/10 đến 7/11, PVcomBank đã mua được gần 500.000 cổ phiếu PSI, nâng tỷ lệ sở hữu tại chứng khoán Dầu khí lên 10,26% như hiện nay.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 22,01% vốn điều lệ PSI.