Căn cứ văn bản số 214/ DMC - PCCĐ ngày 28/01/2011 DVKT ngày của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP về việc Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc của PVC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: Ngày 24/01/2011, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí đã ký quyết định số 168/ QĐ – DMC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông Khuất Quang Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Dầu khí (PCIC) giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/01/2011