PVB cho biết, nguyên nhân điều chỉnh hồi tố là năm 2015, công ty mới tạm ghi nhận doanh thu bọc ống theo giá trị hợp đồng. Khi thực hiện quyết toán khối lượng, kết quả thực hiện lại giảm so với khối lượng quy định trong hợp đồng, giá trị quyết toán do đó giảm.

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã PVB ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 và điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

PVB cho biết, nguyên nhân điều chỉnh hồi tố là năm 2015, công ty mới tạm ghi nhận doanh thu bọc ống theo giá trị hợp đồng. Khi thực hiện quyết toán khối lượng, kết quả thực hiện lại giảm so với khối lượng quy định trong hợp đồng, giá trị quyết toán do đó giảm.

Theo đó, doanh thu trong năm này giảm 67 tỷ đồng, còn hơn 900 tỷ đồng và kéo theo giá trị giảm tương ứng của lợi nhuận gộp. Lợi nhuận sau thuế giảm 40%, xuống còn 75 tỷ đồng. EPS năm 2015 giảm mạnh từ 5.290 đồng xuống còn 2.921 đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này tiếp tục không mấy sáng sủa trong quý III/2016 với doanh thu vỏn vẹn hơn 1,4 tỷ đồng, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mức gần 166 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của công ty đạt hơn 4 tỷ đồng, so với mức hơn 847 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2015.

Doanh thu “còi cọc” trong khi giá vốn bán hàng vẫn ở mức cao, gần 34 tỷ đồng trong quý đã khiến doanh nghiệp báo lỗ tới 37,8 tỷ đồng, tăng lỗ 45,5%. Lũy kế từ đầu năm, công ty lỗ hơn 53 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, PVB lãi gần 119 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nhờ lợi nhuận để lại từ các năm trước, nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III vẫn còn hơn 105 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PVB giảm tới 33,1% so với đầu năm, còn gần 486 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt gấp đôi lên 200 tỷ đồng, chiếm tới 41,2% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm tới hơn 60%, còn hơn 93 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm 20,7%, còn gần 75 tỷ đồng.

PVB bat ngo hoi to 40% loi nhuan nam 2015, bao lo 53 ty trong 9 thang - Anh 1

Trần Thúy