Từ ngày 6/10 đến ngày 6/12, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký mua và bán cùng số lượng 500.000 CP. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 994.030 CP, tương đương 9,94% VĐL.

Cụ thể, với mục đích Cơ cấu lại danh mục đầu tư, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã CK: SHS) là Cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA) vừa đăng ký mua 500.000 cổ phiếu đồng thời cũng đăng ký bán ra 500.000 CP. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 994.030 cổ phiếu, tương đương 9,94% VĐL của PVA. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 02 tháng bắt đầu từ ngày 06/10/2010 đến ngày 06/12/2010. V.N HNX