QĐND Online - Ngày 19-4, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và CGG Veritas ( Pháp) đã ký hợp đồng thành lập Liên doanh khai thác Tàu khảo sát địa chấn 2D& 3D tại Hà Nội. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đến dự và chứng kiến lễ ký.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, vì trước đây, việc khảo sát thu nổ địa chấn đều do các đối tác nước ngoài đảm nhiệm. Theo đánh giá của ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc PTSC và ông Man-co, Tổng giám đốc CGG Veritas, việc thành lập liên doanh là để huy động nguồn lực quốc tế trong việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam và các nước trong khu vực. Hai bên đã ký kết ba hợp đồng và cam kết làm việc để khai thác hiệu quả tàu Bình Minh 02 và tàu CGG Amandeus. Việc liên doanh đi vào hoạt đồng sẽ đem lại doanh thu 1500 tỷ đồng/năm cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kim Anh