(Stox.vn) – Tổng CTCP Bảo hiểm bưu điện (HNX: PTI) công bố mức lãi sau thuế khá ấn tượng năm 2010 với 76,5 tỷ đồng, tăng trưởng 75,6% so với năm 2009.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 của PTI, doanh nghiệp này có khoản doanh thu thuần hoạt động bảo hiểm đạt 550,6 tỷ đồng, tăng 55,3% so với năm 2009. Trong đó, tổng chi của hoạt động này là 304,7 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh với 23,6 tỷ đồng và 205,7 tỷ đồng. Qua đó, khoản lợi nhuận thuần kinh doanh trong năm 2010 đạt 16,44 tỷ đồng trong khi năm 2009 đã lỗ gần 5 tỷ đồng. Trong năm qua, PTI cũng ghi nhận mức lãi hoạt động tài chính 82,55 tỷ đồng, tăng 34% tuy nhiên lợi nhuận khác đạt được không đáng kể với hơn 29 triệu đồng. Tổng kết năm tài chính 2010, PTI đạt 76,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 75,6% so với con số lãi 43,5 tỷ đồng đạt được trong năm 2009. Được biết, năm 2011 PTI đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với 1.320 tỷ đồng tổng doanh thu, trong đó doanh thu bảo hiểm là 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu 121 tỷ đồng và chi trả cổ tức ở mức 15%. PTI cũng cho biết, trong năm 2011 Tổng Công ty sẽ tập trung phát triển mạnh ba lĩnh vực là bảo hiểm gốc, đầu tư tài chính và bất động sản. Dự kiến, Tổng công ty sẽ tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài tham gia và theo lộ trình đến năm 2015, PTI sẽ tăng vốn điều lệ từ 750 – 1.000 tỷ đồng. Vào ngày 02/03 vừa qua, cổ phiếu PTI đã chính thức giao dịch 54 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). Hiện PTI có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Các cổ đông chính của PTI là VNPT, Bảo Minh, Vinare, Hancorp, Vinaconex... V.Nguyễn HNX