(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG) vừa công bố thay đổi ngày họp cổ đông.

Cụ thể, trước đó, PSG đã thông báo họp cổ đông dự kiến từ ngày 27 - 30/4. Tuy nhiên, công ty vừa thông báo sẽ chuyển lịch họp cổ đông sớm hơn vào ngày 26/4. Địa chỉ họp tại tầng 2, tòa nhà SPT – 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Được biết, PSG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn đạt lợi nhuận âm (-87.239.721.496 đồng).