Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Hà Thành, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên nhà đầu tư tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Thành - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mã chứng khoán sở hữu: PSC 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 82.200 CP (tương đương với 4,11% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 309.500 CP (tương đương với 15,48% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 5. Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 391.700 CP (tương đương với 19,59% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 6. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: 22/9/2010.