Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam hôm qua (15/10) đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm mới “Phú - Bảo Nghiệp”. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhóm được thiết kế đặc biệt dành cho các tổ chức, doanh nghiệp mua cho nhân viên của mình.

CôngThương - Với tiêu chí “Chinh phục niềm tin, gắn kết lâu dài”, “Phú - Bảo Nghiệp” là giải pháp ưu việt giúp người sử dụng lao động tăng cường phúc lợi cho nhân viên, duy trì sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực. Sản phẩm bảo hiểm này ra đời đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường nhân sự trong việc bảo vệ tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp: con người. “Phú - Bảo Nghiệp” không chỉ tạo điều kiện cho bản thân nhân viên được bảo vệ mà còn giúp họ hoàn thành tốt nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ những người thân trong gia đình; từ đó tạo ra động lực gắn bó với công việc. Sản phẩm này đáp ứng được nguyện vọng từ cả hai phía là người lao động và người sử dụng lao động: bảo vệ toàn diện, nhẹ bớt gánh nặng tài chính cho bản thân người lao động và gia đình; đồng thời tạo dựng hình ảnh tốt về tổ chức và doanh nghiệp, tránh được những rủi ro về khủng hoảng nhân sự. Nhận xét về sản phẩm bảo hiểm mới này, ông Jack Howell- Tổng giám đốc Prudential Việt Nam- chia sẻ: “Một trong những biện pháp thu hút và giữ chân nhân tài hữu hiệu của doanh nghiệp chính là chăm lo phúc lợi, bảo vệ nhân mạng, sức khỏe cho nhân viên. Bảo vệ nhân viên cũng chính là bảo vệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. “Phú - Bảo Nghiệp” sẽ giúp các nhà quản trị giữ chân nhân tài cho tổ chức của mình cũng như giúp người lao động an tâm làm việc.” Với việc ra mắt sản phẩm “Phú - Bảo Nghiệp”, Prudential Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về danh mục sản phẩm đa dạng. Trong hơn 10 năm qua, công ty từng giới thiệu ra thị trường trên 50 sản phẩm bảo hiểm, bao gồm sản phẩm bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết ngân hàng và mới nhất là bảo hiểm nhân thọ nhóm. L.K.L