(Vietstock) - CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (HNX: PPG) thông báo về việc phát hành 4 triệu cổ phiếu để tăng điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Cụ thể, PPG sẽ dành 600,000 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:3, đồng thời chào bán cho đối tượng này tổng cộng 2 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Ngoài ra, công ty còn dành 200,000 cổ phiếu để bán cho cán bộ nhân viên và 1.2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với cùng mức giá là 16,650 đồng/cp. Theo thông báo này, cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng quyền mua trong thời gian từ 03/11 đến 30/11 đồng thời đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 03/11 đến 23/11. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 34 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để bổ sung vốn cho dự án Nhà máy gia công sau kính công nghiệp Châu Âu.