Theo CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), tính đến hết tháng 11/2016, PPC ghi nhận 5.262 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so cùng kỳ.

PPC lai rong 189 ty dong trong 11 thang - Anh 1

Lợi nhuận trước thuế đạt 192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 189 tỷ đồng. Trong đó, riêng tháng 11, Công ty đạt doanh thu 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng.

Điều đáng quan tâm tại PPC là việc hạch toán chênh lệch dự phòng giảm giá khoản vay đồng Yên (JPY). Theo đó, tại thời điểm 30/11/2016 ở mức 201.89 đồng/JPY, tức giảm 12.08 đồng/JPY so với ngày 31/10/2016 (213.97 đồng/JPY). Do vậy chênh lệch tỷ giá đánh giá lại lũy kế đến tháng 11/2016 là lỗ 327 tỷ đồng. Đây cũng là lý do khiến PPC khó có thể hoàn thành kế hoạch 624 tỷ lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Hoàng Anh