Pen Pineapple Apple Pen - bài hát ngắn đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng - vừa ra mắt phiên bản đầy đủ dài hai phút.