Nhiều con thú trong Pokemon có ý tưởng dựa trên động vật có thực. Và dưới đây là một vài ví dụ điển hình.

Tham khảo: 9gag