Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2013.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 4 của PNJ đạt hơn 2.560 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước (1.552 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu kinh doanh vàng miếng, trang sức quý 4/2013 tăng so với cùng kỳ từ 1.545 tỷ lên 1.864 tỷ đồng. Đáng chú ý là xuất hiện doanh thu từ hoạt động bán xăng, dầu lên tới 682 tỷ đồng và đây là mảng hoạt động của công ty con là Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn SFC. Doanh thu cả năm 2013 đạt 8.971 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 48,8 tỷ đồng, sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 238,8 tỷ, sau thuế đạt 174,39 tỷ đồng. EPS cả năm 2013 đạt 2.228 đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của cổ đông công ty mẹ đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 37,25% so với cùng kỳ (33,72 tỷ đồng); lũy kế cả năm 2013 đạt 168,41 tỷ đồng, giảm 33,8% so với cùng kỳ (254,41 tỷ đồng).

PNJ cho biết, doanh thu quý 4/2013 tăng 64,95% so với cùng kỳ năm 2012 là do tăng từ hoạt động Công ty SFC hợp nhất trong quý 4/2013 là 682 tỷ đồng, tương ứng 44%. Do vậy hoạt động kinh doanh tương ứng cùng kỳ tăng 21%.

Lợi nhuận trước thuế tăng 84,85% là do doanh thu kinh doanh vàng miếng, trang sức tăng so với cùng; tăng doanh thu từ kinh doanh hoạt động xăng dầu của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn. Mặt khác, chi phí phát sinh tăng so với cùng kỳ là 33%, trong đó tăng từ chi phí phát sinh hợp nhất SFC là 20,34% và của PNJ trong kỳ tăng 10%. Ngoài ra, PNJ áp dụng các chính sách khuyến mãi giảm giá kích cầu đối với những nhón hàng có nhuận biên cao và tình hình thị trường chuyển biến tích cực do vậy lợi nhuận biên tăng cao so với cùng kỳ.

Năm 2013, PNJ dự kiến tổng doanh thu đạt 7.798 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) đạt 280,406 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241,25 tỷ đồng, cổ tức 20%.