CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) công bố BCTC hợp nhất 2013 với lãi ròng 168.4 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước.

Trong năm 2013, doanh thu hợp nhất của PNJ đạt hơn 8,911 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt 14% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do lỗ hơn 60 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính và chi phí quản lý tăng cao nên lãi ròng trong năm chỉ còn hơn 168 tỷ đồng, bằng 82% chỉ tiêu kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:
20140212 - PNJ - BCTC Q4-2013 (Hop nhat).pdf

Sanh Tín

Công Lý