BizLIVE - Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính giảm mạnh nhất, từ 65 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm xuống còn 25 tỷ đồng, tương đương giảm 61,5%.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 17/2013.

Theo đó, cổ đông PNJ thông qua điều chỉnh giảm một loạt chỉ tiêu kinh doanh 2013.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính giảm từ 65 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm xuống còn 25 tỷ đồng, tương đương giảm 61,5%.

Lợi nhuận sau thuế chưa hợp nhất giảm từ hơn 226 tỷ đồng xuống còn 186,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm 14,9% xuống còn 205,25 tỷ đồng.

9 tháng 2013, PNJ hợp nhất đạt 6.370 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ là 122 tỷ đồng, giảm 45% so với 9 tháng đầu năm 2013. EPS còn 1.696 đồng.

Kết thúc 9 tháng, PNJ đạt 126 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 61% so với kế hoạch điều chỉnh.