(ATPvietnam.com) -Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu PNC * Nhìn nhận của giới đầu tư về PNC Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 75,655 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 2,84% so với quý II/2008 (tương đương giảm 2,211 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 130,982 tỷ đồng, tăng 7,85% (tương đương tăng 9,537 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 1,157 tỷ đồng, giảm 80% so với quý II/2008 (tương đương giảm 4,631 tỷ đồng). Do quý I/2009 Công ty lỗ 2 tỷ đồng nên lũy kế 6 tháng đầu năm Công ty vẫn còn lỗ 846 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2008 Công ty lãi 6,426 tỷ đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh: CHỈ TIÊU QUÝ 02/2009 LŨY KẾ NĂM 2009 Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ 75,125,266,164 134,771,429,026 Các khoản giảm trừ doanh thu 2,470,207,207 3,788,940,361 Doanh thu thuần từ hàng hóa và dịch vụ 72,655,058,957 130,982,488,665 Giá vốn hàng bán 53,724,707,508 95,041,224,960 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 18,930,351,449 35,941,263,705 Doanh thu hoạt động tài chính 3,580,219,245 3,623,071,664 Chi phí tài chính 1,299,686,069 2,622,429,741 Trong đó: Chi phí lãi vay 986,232,430 2,210,327,283 Chi phí bán hàng 16,292,760,598 30,686,779,873 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,392,399,868 8,304,354,212 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 525,724,159 (2,049,228,457) Thu nhập khác 1,031,557,104 1,991,018,525 Chi phí khác 331,877,324 461,741,531 Lợi nhuận khác 699,679,780 1,529,276,994 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,225,403,939 (519,951,463) Chi phí thuế TNDN hiện hành 188,701,740 330,586,284 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (119,869,448) (4,076,377) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,156,571,647 (846,461,370) Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/7/2009 cổ phiếu PNC giảm 500 đồng (4,2%) ở mức 11.400 đồng/cp với 9.840 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 28/07/2009 11,400 -500 -4.20 9,840 27/07/2009 11,900 500 4.39 132,290 24/07/2009 11,400 500 4.59 29,110 23/07/2009 10,900 500 4.81 30,110 22/07/2009 10,400 -100 -0.95 16,410 Ngọc Anh Các tin liên quan Kết quả bán cổ phiếu của cổ đông PNC, L10, VFC Cổ đông nội bộ của DTT, PNC, HAS, TS4, CAD đăng ký bán cp từ 16/6 PNC: 23/6 không hưởng quyền trả cổ tức 4%,và nhận cp thưởng tỷ lệ 25:6 PNC: BVSC đăng ký bán lại 96.010 cổ phiếu từ 26/5-21/8 PNC: quý I/2009 lỗ tiếp 2 tỷ đồng do sức mua giảm mạnh PNC: VOF Invesment Limited bán xong 100.000 cổ phiếu, giảm còn 4,89% PNC: VOF Invesment Limited bán xong 99.250 cổ phiếu, giảm còn 6,43% PNC: BVS đăng ký bán toàn bộ 116.010 cổ phiếu từ ngày 1/4 PNC: quý IV lỗ 5,12 tỷ, năm 2008 lãi 4,423 tỷ, EPS đạt 680 đồng