Năm 2008, theo đánh giá của giới chuyên môn, thị trường bảo hiểm sẽ có những bước chuyển biến đáng kể trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ của các DN. Đây cũng là thời điểm các DN trong nước hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm chính thức bước vào sân chơi hội nhập với sự góp mặt của nhiều gương mặt mới.