Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Thương Mại & Vận tải Petrolimex HN (HNX: PJC):

* File đính kèm