Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ xác định, hàng hóa bán phá giá không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của nước này.

Pin kho Viet Nam thoat an ap thue pha gia tai An Do - Anh 1

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ vừa đăng công báo kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm pin khô AA nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Cơ quan điều tra Ấn Độ xác định, biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam là từ 35-45%, từ Trung Quốc là từ 310-320%. Tuy nhiên, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ cũng xác định, hàng hóa bán phá giá không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của nước này, cũng như không đủ chứng cứ chứng minh sự gia tăng nhập khẩu sẽ gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất nội địa. Do vậy, phía Ấn Độ không yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra.