Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ vừa có kết luận điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm pin khô AA nhập khẩu từ Việt Nam và không yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm này.

Pin kho AA Viet Nam khong gay thiet hai dang ke toi san xuat noi dia cua An Do - Anh 1

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ vừa thông báo kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm pin khô AA (AA Dry Cell Batteries) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Cơ quan điều tra Ấn Độ xác định biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam là từ 35% – 45%, từ Trung Quốc là từ 310% – 320%.

Ngày khởi xướng điều tra vụ việc này bắt đầu từ ngày 20/10/2015 và sản phẩm bị điều tra là mặt hàng pin AA – mã HS: 8506.10 (theo đơn kiện). Nguyên đơn là Association of Indian Dry Cell Manufacturers (Hiệp hội các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ) đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Giai đoạn điều tra: 1/4/2014 – 31/3/2015 (giai đoạn điều tra thiệt hại từ 1/4/2011 – 31/3/2015).

Tuy nhiên, DGAD Ấn Độ cũng xác định hàng hóa bán phá giá không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ, cũng như không đủ chứng cứ chứng minh sự gia tăng nhập khẩu sẽ gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất nội địa khi xem xét vấn đề đe dọa thiệt hại đáng kể.

Do vậy, DGAD không yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra.

Uyên Linh