20/10 là ngày của tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Những người bà, người mẹ, người chị, người em gái đều xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của các anh em.