Giáo dục giới tính là một vấn đề quan trọng cần phải thực hiện đúng cách và phương pháp để giúp trẻ vị thành niên sớm định hướng và nhận biết được những điều cần làm và nên tránh. Video dưới đây sẽ mang lại cho các bạn thông tin bổ ích về việc giáo dục giới tính ở một số trường trung học.