Phương Dung chia sẻ về cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong chương trình Sol Vàng tháng 11.

Kim Chi