Thời trang phang tất cả; chán đời mà không dám chia tay...

Phuc vu vo dieu kien - Anh 1

Thấy người ta có đôi có cặp cũng hâm mộ đấy, nhưng thấy người ta khổ vì tình thì lại nghĩ FA sướng hơn.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 2

"Cô em tập bơi à, để anh dạy cho nhé".

Phuc vu vo dieu kien - Anh 3

Hết lòng phục vụ cún cưng.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 4

Thời trang phang tất cả.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 5

Diễn mãi rồi ai cũng thành ảnh đế, ảnh hậu luôn.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 6

Xem anh tung chưởng đây.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 7

Mồm chị to quá thôi em sợ rồi.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 8

Người ta đang ngủ ngon mà cứ lôi ra bắt seo-phì.

Phuc vu vo dieu kien - Anh 9

Nỗ lực đến giây phút cuối cùng

Phuc vu vo dieu kien - Anh 10

Ăn cơm mà như đánh trận.