TTO - Đạo diễn Giả Chương Kha vừa nhận giải phim nước ngoài hay nhất dành cho bộ phim The world tại Liên Hoan Phim quốc tế St. Paul lần thứ 31 của Brazil sau... hai năm giải được công bố!