ĐÀ NẴNG - Sáng 18-11, tại xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang), UBND huyện hỗ trợ, phục dựng lễ hội "Ăn thề kết nghĩa" và "Mừng lúa mới" cho đồng bào Cơ Tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc), Phú Túc (xã Hòa Phú). Đây là hai trong nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu đời sống tinh thần mang tính biểu hiện những khát vọng và niềm tin của người Cơ Tu đối với thế giới hiện thực... Việc phục dựng các lễ hội này không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng người Cơ Tu, từng bước tôn tạo, bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc miền núi, mà còn góp phần phục vụ phát triển du lịch cộng đồng của địa phương sau này.

Phuc dung le hoi truyen thong nguoi Co Tu - Anh 1

Phục dựng nghi thức lễ hội "Ăn thề kết nghĩa" của người Cơ Tu.

V.H