Anh Châu cùng 6 ngư dân lên tàu đánh cá của ông Nguyễn Thanh Hùng ra khơi đánh cá. Trong lúc anh Châu đang dùng thúng chai đi thả lưới, thì bất ngờ một đợt sóng lớn xô đẩy mạnh, làm thúng chai lật úp, anh Châu mất tích.