T.L

Phu Yen siet chat quan ly hoat dong khai thac khoang san - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Trong đợt khảo sát gần đây, HĐND tỉnh Phú Yên đã phát hiện tại khu vực khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở xã An Phú (TP Tuy Hòa), có 4 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép hoạt động là Cty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên, Cty CP 3-2, Cty CP Xây dựng giao thông Phú Yên, Cty CP Đầu tư và Xây dựng 1-5.

Đến nay, các doanh nghiệp này đã hết thời hạn cho phép hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp đã được gia hạn nhiều lần, nhưng vẫn chưa hoàn tất hồ sơ đóng cửa mỏ, chưa di dời toàn bộ máy móc, tài sản trong khu vực mỏ và chưa chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác, tận thu, chế biến đá. HĐND tỉnh Phú Yên đã đề nghị UBND tỉnh cho phép các doanh nghiệp được gia hạn lần cuối, chấm dứt hoạt động hoặc di dời chậm nhất đến tháng 12-2016 và sớm hoàn nguyên môi trường theo quy định. Sau thời gian này, nếu các doanh nghiệp không chấp hành, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép và xử phạt nghiêm theo Luật Khoáng sản; đồng thời siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.