Căn nhà của Bà Lê Thị Mỹ (Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đã sập hoàn toàn vào đêm 3.11. Trận lũ quá bất ngờ khiến gia đình phải tháo mái nhà treo lên để thoát ra ngoài.