Từ tháng 10/2016, ngành nông nghiệp Phú Yên đã triển khai chương trình tập huấn cách thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân.

Phu Yen: Nang cao nhan thuc ve nong nghiep sach cho nong dan - Anh 1

Tại Phú Yên, những biện pháp thu gom, xử lý các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đã được chuyển giao cho nông dân. Điều này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, mà còn là một trong những hoạt động chính nhằm hướng tới thực hành một nền sản xuất nông nghiệp sạch.