Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa kỷ niệm lần thứ 45 ngày “Tàu không số” vào Bến Vũng Rô (28/11/1964-28/11/2009). Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu Không số huyền thoại.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung ương Đảng quyết định thành lập đường Hồ Chí Minh trên biển với những chuyến tàu không số chở vũ khí, đạn vào Nam. Trong 14 năm, từ 1961-1975, có 1.879 chuyến tàu không số vận chuyển 150.000 tấn vũ khí phục vụ cách mạng miền Nam. Ở Phú Yên, mặc dù chỉ hoạt động trong vòng hơn 2 tháng, các chiến sĩ trên tàu không số đưa trót lọt 3 chuyến với 200 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men và 06 cán bộ tăng cường vào bến Vũng Rô, góp phần giải quyết nhu cầu vũ khí cho chiến trường khu vực Nam Trung bộ. Với những đóng góp quan trọng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tàu không số Vũng Rô được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./. Trí Thanh