Tỉnh Phú Yên đã bắt đầu sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 với mục tiêu đạt diện tích gieo sạ lúa nước 26.500 ha.

Phu Yen gieo sa 26.500 ha lua vu Dong Xuan - Anh 1

Sau đợt lũ đầu tháng 11 vừa qua, nông dân Phú Yên đang cải tạo và vệ sinh đồng ruộng. Các hợp tác xã nông nghiệp vận động nông dân ra quân diệt chuột kết hợp với bắt, thu gom ốc và trứng ốc bươu vàng, tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón từ 5 - 10 tấn cho mỗi héc ta diện tích đất, nhằm cải tạo độ phì của đất trước khi gieo sạ.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên khuyến cáo, vụ Đông Xuân 2016 -2017 nông dân cần sử dụng bộ giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày; trong đó, có 7 giống lúa chủ lực gồm: PY2, PY1, ML 213, DDV108, OM 2695-2, ML 48 và ML 49; phấn đấu tăng tỷ lệ sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn (giống nguyên chủng, xác nhận 1, xác nhận 2, hạt lai F1) từ 32% lên 50% diện tích; đồng thời, mỗi hợp tác xã nông nghiệp chủ động bố trí từ 3% đến 5% diện tích để sản xuất lúa cung ứng trong địa phương.

Hiện nay, nguồn nước đến tại đầu mối các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam quản lý đang ở mức thấp. Trong khi đó, công ty chịu trách nhiệm cung cấp nước tưới gần 17.800 ha lúa (chiếm hơn 67% diện tích gieo sạ) nên dự báo việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sẽ gặp khó khăn.

Ông Trần Tiến Anh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam cho biết, để đảm bảo nước tưới cho vụ Đông Xuân, công ty đang kiểm tra hiện trạng từng hệ thống thủy nông để sửa chữa, nâng cấp; tăng cường ít nhất 16 máy bơm công suất 1.000m3/giờ để bổ sung nước tại những vùng thường xảy ra khô hạn; phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu vụ Đông Xuân 2016 - 2017 đạt sản lượng 190.000 tấn lúa.

Thế Lập (TTXVN)