Sau hơn 1 tháng triển khai xây dựng, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư và dòng tộc hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng … 6 ngôi nhà đã được xây dựng hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian. Số tiền xây dựng mỗi ngôi nhà từ 70 triệu đến 90 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành đã góp phần giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

Phu Yen: Ban giao 6 nha Dai doan ket do Chu tich nuoc tang - Anh 1

Trong tháng 10, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa, xã Hòa Thắng, Hòa Quang Nam, Hòa Định Tây và thị trấn Phú Hòa tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 06/10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn Chủ tịch nước hỗ trợ. Trong đó, xã Hòa Quang Nam (2 nhà), xã Hòa Thắng (1 nhà), xã Hòa Định Tây (02 nhà) và thị trấn Phú Hòa (1 nhà). Mức hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng/1 nhà; còn lại 4 nhà dự kiến sẽ bàn giao trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.

Văn Nhất