Huyện Phú Xuyên luôn chú trọng việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo ra nhiều sản phẩm có mẫu mã đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng ngày càng tạo dựng được thị trường rộng lớn trên khắp cả nước.

Phu Xuyen phat trien lang nghe thu cong tren toan dia ban - Anh 1

Các sản phẩm thủ công của Phú Xuyên được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng. (Ảnh: Internet)

Vốn được biết đến là có nhiều làng nghề hình thành từ lâu đời, cách đây đến hàng trăm năm nên huyện Phú Xuyên luôn chú trọng việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Đan cỏ tế ở xã Phú Túc, khảm trai Chuyên Mỹ có từ thế kỷ XI, nặn tò he ở Xuân La xã Phượng Dực là các nghề có cách đây 300 năm và là làng nghề duy nhất có ở Việt Nam. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Phú Xuyên còn có các nghề như: may comple ở Vân Từ, đóng giầy da ở Phú Yên, đồ gỗ cao cấp ở Tân Dân, cơ kim khí ở xã Đại Thắng, dệt lưới ở xã Quang Trung. Các làng nghề tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng có của mỗi làng nghề và đã tạo dựng được thị trường rộng lớn ở Hà Nội và hầu khắp các tỉnh trong nước.

Phát huy thế mạnh vốn có, để quảng bá giới thiệu được sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, phát triển bền vững. Huyện ủy Phú Xuyên tiếp tục ban hành Chương trình số 05 – Ctr/HU về phát triển làng nghề gắn với du lịch. Từ năm 2011, huyện chọn ngày 26/10 hàng năm là ngày vinh danh làng nghề truyền thống huyện, lễ hội vinh danh làng nghề đến nay đã được tổ chức qua 5 năm.

Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) làng nghề và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay toàn huyện có 156/156 làng, cụm dân cư có nghề chiếm 100%, trong đó có 40 làng nghề được thành phố công nhận. Số hộ sản xuất TTCN năm 2016 có 23.547 hộ, chiếm 38%, số lao động sản xuất TTCN năm 2016 có 39.439 lao động, chiếm 36,3%. Giá trị sản xuất TTCN làng nghề năm 2016 ước đạt 3.850,02 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 66,1% tổng giá trị sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng 983,360 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,6% giá trị gia tăng của huyện.

Toàn huyện có 355 công ty, doanh nghiệp; 06 HTX công nghiệp, TTCN; 08 tổ chức, quỹ tín dụng; 03 hiệp hội, hội sản xuất, kinh doanh liên quan về sản xuất TTCN, làng nghề. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ, các làng nghề ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Thu nhập bình quân của lao động làm nghề năm 2016 là 49 triệu đồng/năm.

Lợi thế về vị trí địa lý, đầu mối giao thông kết nối với các trung tâm của Thủ đô và các tỉnh lân cận, là huyện có nhiều làng nghề truyền thống tiêu biểu, thuận lợi cho việc phát triển du lịch làng nghề và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng giao thông, chiếu sáng đô thị ngày càng được đổi mới. Công tác phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm.

Tuy nhiên, tồn tại bên cạnh những lợi thế luôn là những khó khăn cần khắc phục nhanh chóng như giá cả hàng hóa không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất. Bộ máy quản lý và cơ chế chính sách về phát triển làng nghề còn nhiều bất cập, ngân sách đầu tư cho phát triển làng nghề còn hạn chế, cơ sở hạ tầng ở một số làng nghề xuống cấp, chưa được đầu tư nhiều đã ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vấn đề ô nhiễm môi trường về nguồn nước, khí thải, rác thải, tiếng ồn vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Huyện Phú Xuyên hướng tới mục tiêu tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt từ 7 – 7,5% năm; số lao động được đào tạo nghề đến năm 2020 là 15.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 51%; giải quyết việc làm cho 25.000 lao động; thu nhập bình quân đầu người sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ 55 triệu đồng/người/năm trở lên; giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, hình thành và kết nối được một số tuyến du lịch làng nghề.

Hà Đào