Sáng 05/12/2007, tại làng nghề mây giang đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ), Ban điều hành dự án phát triển làng nghề thủ công Hà Tây phối hợp với Sở Du lịch, xã Phú Nghĩa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch cho 150 hội viên là cán bộ và nhân dân làng nghề Phú Vinh.