Dân số tăng nhanh trở lại, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ở mức cao, cơ cấu dân sô vàng không bền vững, tỷ lệ sinh con thứ ba liên tục tăng.... Đây là những thách thức về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình mà tỉnh Phú Thọ đang phải đối mặt.

Theo đánh giá của Chi cục dân số và KHHGĐ Phú Thọ, với mức sinh như hiện nay mỗi năm dân số trên địa bàn tỉnh sẽ tăng thêm từ 15 đến 16 ngàn nguời (bằng dân số của 4 xã) và mức tăng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tới. Dân số Phú Thọ đang tiềm ẩn nguy cơ sinh tăng nhanh, hiện cứ một phụ nữ bước ra khỏi độ tuổi sinh đẻ thì có 3,16 phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ. Mật độ dân số tại Phú Thọ cũng rất lớn 372 người/km2 (Việt Nam là 260 người/km2). Cùng với cả nước, Phú Thọ đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng, cứ hai người trong độ tuổi lao động chỉ phải nuôi 1 nguời phụ thuộc, giảm gánh nặng cho người lao động.

Tuy nhiên, cơ cấu này cũng không bền vững bởi chất lượng dân số chưa cao. Bên cạnh đó, thách thức đang đặt ra, là tình trạng mất cân bằng giới tính, tỷ số giới tính của Phú Thọ cao hơn cả nước, năm 2009 là 116,7 nam/100 nữ (cả nước là 111,7nam/100 nữ), năm 2010 tỉ lệ giới tính là 123,1 nam/100 nữ, năm 2011 con số này sẽ còn cao hơn. Đặc biệt, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn tăng 6,3%, mặc dù có giảm ở các thành phố, thị xã, nhưng lại tăng cao ở một số huyện niềm núi như Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Ba, Yên Lập....

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định quy mô dân số. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đưa công tác DS - KHHGĐ thành nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền, coi đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; là căn cứ để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. Hàng năm, tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu công tác DS - KHHGĐ cho các ngành, đoàn thể; căn cứ mức độ hoàn thành để đánh giá thi đua, xếp loại hàng năm; xử lý nghiêm cán bộ, công chức viên chức, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, hành vi lựa chọn giới tính khi sinh theo quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ đưa nội dung DS - KHHGĐ vào chương trình các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn về lý luận chính trị, về quản lý hành chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát triển, đa dạng hóa các loại hình truyền thông, tập trung chủ yếu vào hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng như thảo luận nhóm, tư vấn cá nhân, gặp gỡ tại nhà; tiếp tục kiện toàn, củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức làm công tác DS - KHHGĐ ở các cấp. Trong đó cấp xã, tỉnh sẽ bố trí 1 cán bộ chuyên trách và từ 10 đến 15 cộng tác viên được bố trí đến khu dân cư, thôn, xóm, bản làng; phát triển mạng lưới dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại tất cả các BVĐK huyện và trạm y tế xã; đảm bảo tính sẵn có của dịch vụ CSSKSS toàn diện tại 100% các BVĐK huyện vào năm 2012.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 sẽ duy trì vững chắc xu thế giảm sinh hàng năm, bình quân từ 0,15% đến 0,2% để đảm bảo qui mô dân số, cơ cấu dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dân số của tỉnh không vượt quá 1.460 nghìn người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,92%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 5%, tăng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 80%, đảm bảo tỷ số giới tính khi sinh dưới 110 nam/100 nữ, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trung bình của cả nước.../.