Một trong bốn đột phá được tỉnh Phú Thọ xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 là huy động các nguồn lực để phát triển mạnh du lịch, xây dựng tỉnh trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của vùng, bảo đảm đủ điều kiện đăng cai Năm du lịch quốc gia vào năm 2020.

Phu Tho dau tu xay dung ha tang phat trien du lich - Anh 1

Theo đó, Phú Thọ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại hai trung tâm du lịch là TP Việt Trì và huyện Thanh Thủy làm cơ sở thúc đẩy ngành công nghiệp không khói này phát triển nhanh và bền vững. Một trong những điểm nhấn là xây dựng TP Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam và xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng là Khu du lịch quốc gia.

Đồng thời, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng Khu du lịch dịch vụ phía nam Đền Hùng thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đầu tư hệ thống các trục hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển du lịch, như đường Nguyễn Tất Thành kéo dài đến Trung tâm lễ hội qua Khu dịch vụ nam Đền Hùng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục PV công trình dự án Quảng trường Hùng Vương giai đoạn 2; hoàn thành dự án Công viên Văn Lang giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, tỉnh tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối giữa trung tâm du lịch Việt Trì với các huyện Tân Sơn, Thanh Thủy, hình thành các điểm du lịch tại các khu vực Bạch Hạc - Bến Gót, Đàn tịch điền, Hùng Lô - Kim Đức theo quy hoạch thành phố lễ hội...

Hằng năm, Phú Thọ đón từ năm đến bảy triệu lượt khách về tham quan, thực hành tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng. Năm 2015, doanh thu từ ngành kinh tế này đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với mục tiêu đề ra.

* Bình Phước quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Phước còn gần 3.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, chiếm hơn 48% tổng số hộ nghèo trong tỉnh. Từ nay đến năm 2020, tỉnh phấn đấu mỗi năm giảm 2% số hộ DTTS nghèo. Để hiện thực mục tiêu này, tỉnh đầu tư gần 390 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, cây, con giống, chăm sóc y tế, giáo dục, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và các chính sách mới, như: cho vay vốn chuộc lại đất sản xuất đã bán, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Tăng cường phối, kết hợp địa phương với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình để quy hoạch bố trí định cư cho người lao động DTTS đang làm việc tại các tổ chức, đơn vị trên địa bàn. Thực hiện chính sách đầu tư ứng trước, hỗ trợ phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nông dân; đồng thời hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào DTTS. Ưu tiên hỗ trợ vốn vay để các HTX và xã viên có điều kiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.