NDĐT - Sáng 31-8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 331 thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã và 1208 thủ tục hành chính của 18 sở, ban, ngành đã được công bố công khai. Hai bộ thủ tục hành chính được tổng hợp, in thành sách và phát đến tất cả xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành trong tỉnh để người dân, doanh nghiệp, các công chức, viên chức biết, khai thác và áp dụng giải quyết công việc thuận tiện, thống nhất. Phú Thọ là một trong những địa phương sớm triển khai xây dựng và công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã và Bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, góp phần giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các công việc liên quan thủ tục hành chính; nâng cao tinh ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức các cấp chính quyền và cơ quan Nhà nước. Tiếp tục triển khai giai đoạn II Đề án 30, tỉnh Phú Thọ tổ tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, để loại bỏ những thủ tục rườm rà, phức tạp, không cần thiết; đề xuất, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không hợp lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm 30% các quy định không hợp lý, không cần thiết và không hợp pháp của thủ tục hành chính.