(aFamily) - Phụ nữ ở độ tuổi trung niên (trên 40 tuổi) có đời sống tình dục “phong phú và hạnh phúc” nhất - một cuộc điều tra mới đây của Tạp chí sức khỏe Health Plus công bố.