(ANTĐ) - Ngày 15-10, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành y, giai đoạn 2006-2010.

Bà Phạm Thị Luyên, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ y tế có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định đã đạt gần 100%, không có phụ nữ ngành y tế thu nhập thấp hơn mức trung bình của địa phương. Có đến 98,2% cán bộ nữ y tế được hưởng đầy đủ các quyền lợi về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách. Về chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo sau đại học trong ngành y tế tăng từ 40,5% (năm 2006) lên 43,8% năm 2010, các chỉ tiêu khác về đào tạo cán bộ nữ y tế đều tăng và hầu hết vượt chỉ tiêu đề ra. Phụ nữ cũng ngày càng được đáp ứng tốt hơn về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ tăng từ 86,2% năm 2006 lên 91,2% năm 2010.