(Vitinfo) - Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, phụ nữ lái xe tốt hơn đàn ông và số tai nạn do đàn ông gây ra cao gấp 3,5 lần phụ nữ.