Dù nhận thức xã hội dành cho phái nữ đã có những bước tiến nhất định thì những thiên chức đã trở thành truyền thống của người phụ nữ không thể nào thay đổi được như làm vợ, làm mẹ và làm dâu...