Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) đưa ra thị trường sản phẩm mới "Cho vay tiêu dùng đối với phụ nữ”, với mức cho vay lên tới 200 triệu đồng mà không cần thế chấp từ ngày 01/10/2007.