Tôi bắt đầu làm việc cho công ty hiện tại từ tháng 11/2008 đến tháng 01/2009 thì công ty đóng BHXH cho tôi, nhưng đồng thời trong thời gian đó tôi phát hiện mình có thai được 01 tháng. Vậy cho tôi hỏi: liệu khi biết tôi có thai thì công ty có quyền cắt hợp đồng lao động với phụ nữ đang mang thai hay không? Nếu có thì trong những trường hợp nào sẽ bị cắt hợp đồng lao động?(Mai Trang, HCM, thesunshine01012003@yahoo.com).

Hiện nay trong các doanh nghiệp, người lao động là nữ đang chiếm đa đa số bộ phận. Tuy nhiên việc cung cấp các thông tin về chế độ chính sách dành cho lao động nữ chưa được các tổ chức công đoàn cơ sở chú trọng và quan tâm. Trường hợp của bạn hỏi là một ví dụ, vì vậy chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Theo khoản 3 Điều 39 Bộ luật lao động quy định: Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là nữ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật này. Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động quy định: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Trên đây là một số ý trao đổi cùng bạn. · Hà My thực hiện