Ngày 01/12, tại Nhà văn hóa bản Có Phảo (xã Yên Na, Tương Dương), Hội LHPN xã Yên Na đã làm lễ ra mắt mô hình phụ nữ tự quản về môi trường.

Phu nu ban Thai cam ket thuc hien mo hinh tu quan ve moi truong - Anh 1

Chị em phụ nữ bản Có Phảo làm vệ sinh môi trường.

Mô hình phụ nữ tự quản về môi trường nằm trong nội dung thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Yên Na.

Bản Có Phảo có 42 hội viên tham gia mô hình tự quản môi trường. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thu gom rác thải, phân loại rồi bỏ vào thùng rác ngay từ hộ gia đình theo quy định.

Phu nu ban Thai cam ket thuc hien mo hinh tu quan ve moi truong - Anh 2

Các hội viên ký cam kết thực hiện chương trình "5 không, 3 sạch".

Phu nu ban Thai cam ket thuc hien mo hinh tu quan ve moi truong - Anh 3

Sau lễ ra mắt, chị em bản Có Phảo cùng tham gia lao động dọn vệ sinh bản làng.

Đây là mô hình điểm sẽ được tập trung chỉ đạo, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn xã Yên Na, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã. Sau lễ ra mắt, tổ phụ nữ tự quản đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn bản./.

May Hằng - Lan Thái