Từ ngày 1-5-1960, Nhà nước ta đã ban hành chính sách tiền lương áp dụng ở miền Bắc XHCN. Ngoài tiền lương chính, cán bộ, công nhân, bộ đội phục vụ công tác ở đô thị, miền núi do giá cả đắt đỏ, khí hậu khắc nghiệt còn được Nhà nước cho hưởng khoản “phụ cấp khu vực” theo tỉ lệ phần trăm (%) nhân theo lương chính. Những người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động… cũng được hưởng khoản phụ cấp này.

Đất nước đổi mới, chế độ phụ cấp khu vực cho người đang công tác, nghỉ hưu cũng được cải tiến bằng việc tính theo hệ số của lương tối thiểu. Lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng, thì cán bộ đương chức, người nghỉ hưu được hưởng hệ số phụ cấp khu vực ở miền núi Sơn La là 0,5 (50%) thì hằng tháng cả hai đối tượng trên đều được hưởng thêm 270.000 đồng/ tháng.

Song, theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 4-12-2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người được hưởng lương hưu thì tại điểm 2 Điều 2 Nghị định quy định: “Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 1-1-2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng” (không điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung) cho đến khi có quyết định mới của Chính phủ.

Như vậy, mức phụ cấp khu vực của người nghỉ hưu được cố định là 270.000 đồng/ tháng trên địa bàn Sơn La trong khi cán bộ đương chức, sĩ quan tại ngũ đã ba lần hưởng mức phụ cấp khu vực mới. Đến tháng 3-2012 khi người nghỉ hưu ở Sơn La chỉ được hưởng phụ cấp hằng tháng 270.000 đồng thì người đương chức, sĩ quan tại ngũ đã được hưởng đến 415.000 đồng (hệ số 0,5 lương tối thiểu 830.000 đồng/ tháng) trong khi cả hai đối tượng này cùng chịu áp lực giá cả quá đắt đỏ, khí hậu khắc nghiệt. Từ đó phát sinh một địa bàn, hai chế độ khác nhau, một gia đình cũng vậy (bố mẹ nghỉ hưu, con đang công tác) lại hưởng hai mức phục cấp khu vực khác nhau.

Cán bộ đương chức còn được hưởng khoản phụ cấp công vụ, phụ cấp đặc thù, tạo nên sự chênh lệch, khoảng cách khá xa trong đời sống giữa hai đối tượng.

Nghị định số 122 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện đã hơn ba năm, người nghỉ hưu (ở Sơn La) cũng chờ đến khi có quy định mới của Chính phủ đã hơn ba năm. Từ ngày 1-5-2012 mức lương tối thiểu đã nâng lên 1.050.000 đồng/ tháng, nếu không có quyết định mới của Chính phủ về phụ cấp khu vực, thì khoản phục cấp này giữa hai đối tượng (đương chức, nghỉ hưu) càng cách biệt. Hi vọng các Bộ hữu quan có những đề xuất chính xác cả về kinh tế và chính trị để Chính phủ xử lí thỏa đáng, có lí, có tình, tạo thế an sinh xã hội trong tình hình mới

Nguyễn Tân Hòa
(Hội Nhà báo tỉnh Sơn La)