Bộ GD-ĐT ban hành Công văn số 9552/TCCB vào ngày 26.9.2003, về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm.

Sau đó, Sở GD-ĐT Ninh Thuận gửi bản sao công văn đến các phòng trực thuộc, nội dung: “Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) đang hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23.5.2003 của Chính phủ, làm việc trong các phòng thí nghiệm ở các trường và các cơ sở giáo dục khác thì được hưởng phụ cấp...”. Tuy nhiên từ đó đến đến nay, Phòng GD-ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, không thực hiện việc chi trả chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ công chức trực thuộc. Đầu năm 2009, nhiều giáo viên làm công tác kiêm nhiệm tại các phòng thí nghiệm thực hành sinh, hóa có đơn thắc mắc vì sao không được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, thì được Phòng GD-ĐT TP Phan Rang – Tháp Chàm trả lời: “Đối với những giáo viên được phân công phụ trách công tác kiêm nhiệm tại các phòng thí nghiệm thực hành thì được trừ 4 tiết đứng lớp/tuần (đối với môn Sinh học) và 5 tiết đứng lớp/tuần (đối với môn Hóa học)”. Tuy nhiên, nhiều giáo viên không đồng ý với cách giải quyết như trên. Sau đó, ngày 4.5.2009, Phòng GD-ĐT TP Phan Rang – Tháp Chàm lại có Công văn số 89/PGD-ĐT-TV, gửi Sở Tài chính Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn việc thực hiện phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm và được Sở Tài chính Ninh Thuận trả lời: “Công văn số 9552/TCCB ngày 26.9.2003 của Bộ GD-ĐT đã hết hiệu lực pháp lý và được thay thế bằng thông tư số 07/2005/TT-BNV, áp dụng từ thời điểm tháng 1.2005. Do vậy, đề nghị Phòng GD-ĐT Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo với Sở GD-ĐT Ninh Thuận để có văn bản kiến nghị với Bộ GD-ĐT... Trước mắt, đề nghị Phòng GD-ĐT Phan Rang - Tháp Chàm chưa thực hiện chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho các giáo viên hiện đang phụ trách công tác kiêm nhiệm tại các phòng thí nghiệm thực hành”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2003 đến nay, các trường THCS trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chưa hề nhận được Công văn 9552/TCCB. Trong khi đó, tại một số trường THCS ở hai huyện Ninh Hải, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện việc chi trả phụ cấp độc hại theo tinh thần công văn này. Công văn số 9552/TCCB được ban hành cách đây hơn 6 năm. Nhưng đến nay, chế độ phụ cấp độc hại cho giáo viên... cứ “chạy” lòng vòng, và quyền lợi của những người được hưởng phụ cấp độc hại vẫn chưa được giải quyết. Thiện Nhân - Phong Nga